top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Informacje wstępne.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych jako użytkownika strony internetowei: https://kwitnaca.org, zwanej dalej Stroną. Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

2. Informacje podstawowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie działająca pod adresem Aleja Kijowska 24/lu 6, 30-079 Kraków. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347722 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 6772338481, REGON: 121148453, zwanym dalej Administratorem.

2. Kontakt do Administratora jest możliwy za pośrednictwem: 

1) poczty e-mail: recepcja@kwitnaca.com;

2) telefonicznie: +48 12 639-85-51;

3) adresu do korespondencji: Aleja Kijowska 24/lu 6, 30-079 Kraków.

 

3. Zasady przetwarzania danych:

1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z  prawem (legalizm);

2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); 

4) w konkretnych celach i nie na „zapas” (minimalizacja);

5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo),

 

4. Cele, podstawy prawne, zakres i czas przetwarzania danych.

1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

 1. w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze korespondencji i udzieleniu odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania przez okres niezbędny do rozpatrzenia kwestii, której dotyczy przesłana wiadomość;

 2. w celach korzystania z formularza e-rejestracji w celu potwierdzenia wizyty u specjalisty na postawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na udzieleniu świadczeń zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Czas przetwarzania do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

 3. w celach marketingowych – prowadzenie strony internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na pozyskaniu i utrzymaniu klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania do czasu wniesienia sprzeciwu; 

 4. w celach marketingowych prowadzenie profilu firmowego na platformie społecznościowej Facebook Ireland Ltd. na zasadach określonych przez właścicieli danego portalu i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, a także udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz poprzez odpowiednią funkcjonalność FB, prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil firmowy oraz w celu statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu firmowym, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes polegający na pozyskaniu i utrzymaniu klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania do czasu wniesienia sprzeciwu;

 5. w celach technicznych przy użyciu plików cookie (ciasteczka techniczne) na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania do czasu wniesienia sprzeciwu;

 6. w celach statystycznych i analitycznych (ciasteczka analityczne) na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który pomaga zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze strony internetowej, co pozwala na ciągłe ulepszanie jej struktury i zawartości Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania do czasu wniesienia sprzeciwu;

 7. w celach marketingowych (ciasteczka marketingowe) na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który pomaga dostosować treści informacyjne do zainteresowań Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Czas przetwarzania do czasu wniesienia sprzeciwu.

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 1. jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie;

 2. jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail oraz imienia;

 3. jeśli skorzystałeś z formularza e-rejestracji na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci twojego adresu e-mail, imienia i numeru telefonu. Podanie tych danych stanowi warunek rezerwacji wizyty lekarskiej i otrzymania przypomnienia SMS-em na 24 godziny przed wizytą;

 4. pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego i inne dane zapisywane w plikach cookie. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać pliki cookie z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookie pochodzących z naszej Strony; 

 5. jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu firmowego w mediach społecznościowych Facebook Ireland Ltd. będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś w ww medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu firmowego.

 

5. Odbiorcy danych.

1. Odbiorcami Twoich danych są:

1) Krakowska Grupa Konsultingowa Medmedia z siedzibą w Krakowie NIP: 945112978, realizująca usługi administrowania i prowadzenia strony internetowej o domenie kwitnaca.org zlokalizowanej na hostingu Wix.com, którego dostawcą jest Wix.com Ltd z siedzibą w Izraelu i USA, które jako państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznane przez Komisje Europejską jako państwa zapewniające odpowiednią ochronę danych,

2) Krakowska Grupa Konsultingowa Medmedia z siedzibą w Krakowie NIP: 945112978, realizująca usługi administrowania i prowadzenia profilu firmowego na Facebooku i Google Maps z którą Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych,

3) home.pl SA z siedzibą w Szczecinie NIP: 852-21-03-252, KRS: 0000431335, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym - Centrum w Szczecinie - dostawca poczty internetowej home.pl o domenie kwitnaca.com,

4) Google lnc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W przypadku, gdy użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. W przypadku, gdy użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, usługa ta jest świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, które jako państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest uznane przez Komisje Europejską jako państwo zapewniające odpowiednią ochronę danych.

Politykę prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem: www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Ta strona internetowa korzysta z następujących narzędzi analitycznych i informacyjnych Google:

 

4a) Google Analytics w celu analizy internetowej. Google Analytics używa plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez Użytkownika ze strony. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Użytkownika z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i informacji.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną na stronie firmy Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics poprzez ustawienie pliku cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych przy kolejnych wizytach na tej stronie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

4b) Double Click, który używa plików cookie w celu wyświetlania spersonalizowanych informacji. Pliki cookie rozpoznają, która informacja została już umieszczona w przeglądarce użytkownika oraz czy użytkownik wszedł na stronę internetową za pośrednictwem umieszczonej reklamy. Pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych i nie mogą być kojarzone z żadnymi danymi osobowymi. Jeśli sobie tego Państwo nie życzą, mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie wymaganych dla tych technologii, na przykład poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku Państwa wizyta nie będzie uwzględniana w statystykach użytkowników. My i Google w dalszym ciągu będziemy jednak otrzymywać informacje statystyczne o tym, ilu użytkowników i kiedy odwiedziło tę stronę. Jeśli nie chcą Państwo być uwzględniani także w tych statystykach, mogą Państwo temu zapobiec za pomocą dodatkowych programów dla swojej przeglądarki.

 

4c) Google Search Console z którego korzystamy w celu stałej optymalizacji rankingu Google naszej strony internetowej i usługi analizy wyszukiwania Google.

Podczas korzystania z Google Search Console nie są gromadzone żadne dane osobowe na naszej stronie, nie można wyciągać żadnych wniosków na temat osób odwiedzających stronę. Analiza danych kończy się wraz z kliknięciem wyniku wyszukiwania w wyszukiwarce Google.

W ramach korzystania z Google Search Console nie przetwarzamy ani nie przekazujemy firmie Google żadnych danych osobowych użytkowników lub danych śledzących.

 

4d) Google Maps, korzystamy z serwisu mapowego Google Maps poprzez API w celu atrakcyjnej prezentacji online informacji na temat prowadzonej działalności oraz łatwą lokalizację miejsca wykonywania usług wskazanych przez nas na stronie internetowej. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając Państwu wygodne korzystanie z funkcji map. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Nie mamy wpływu na tę transmisję danych.

 

5) Facebook Ireland ltd, z siedzibą w Dublinie i z siedzibą w USA, które jako państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest uznane przez Komisje Europejską jako państwo zapewniające odpowiednią ochronę danych, jest dostawcą umieszczonej na stronie serwisu internetowego wtyczki społecznościowej Facebook (FB). Wtyczka umożliwia przeglądarce użytkownika, odwiedzającego stronę internetową, pobieranie treści od dostawcy wspomnianej wtyczki i przekazywanie temu dostawcy danych osobowych osoby odwiedzającej. Administrator korzysta na stronie internetowei z wtyczki społecznościowej serwisu FB i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe użytkownika, korzystającego ze strony internetowej, do Facebook Ireland ltd. w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie serwisu – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy użytkownik witryny internetowej ma konto na Facebook i czy jest zalogowany do Facebooka.

 

 

6. Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

 3. prawo do przenoszenia danych,

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu,

 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązywania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7. Informacje o współadministrowaniu.

    1. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem profilu firmowego Kwitnąca – Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy na portalu Facebook Ireland ltd. administratorem danych osobowych Użytkownika, które są przetwarzane na tym portalu, jest KTMD Sp z o.o. Spółka komandytowa oraz Facebook Ireland ltd., tym samym oba podmioty są współadministratorami. 

    2. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KTMD Sp z o.o. Spółka komandytowa oraz praw, które Użytkownikowi przysługują względem KTMD Sp z o.o. Spółka komandytowa znajdują się w niniejsze polityce prywatności.

    3. W zakresie prowadzenia przez Użytkownika własnych profilów na portalu Facebook Ireland ltd., badania zachowań Użytkownika na tym portalu, realizacji praw, które Państwu przysługują itp. prosimy kierować do Facebook Ireland ltd. Informujemy, że lajkując tj. klikając przycisk „lubię to” Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Więcej informacji na temat współadministroawania i sposobów przetwarzania danych osobowych, w szczególności przez Facebook, znajduje się w regulaminach i politykach na stronie Facebook’a.

8. Informacja o ciasteczkach

 1. Na naszej Stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookie). 

 2. Ciasteczka (pliki cookie) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc) podczas przeglądania strony internetowej. Są one wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.

 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 4. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, marketingowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.

 5. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookie, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć w ustawieniach przeglądarki użytkownika.

 6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz jej jakość.

 7. Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się do potrzeb Użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze strony.

 8. Ciasteczka techniczne: są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.

 9. Ciasteczka marketingowe: pozwalają na personalizację informacji oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii informacyjnych oraz optymalizacji ich treści.

 10. Ciasteczka analityczne: są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

 

9. Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

 1. Komfort korzystania ze strony: ciasteczka (pliki cookie) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze strony internetowej. 

 2. Personalizacja treści: ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.

 3. Zapamiętywanie ustawień: dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.

 4. Utrzymanie sesji: dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność Użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.

 5. Optymalizacja wydajności: ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.

 6. Integracja z mediami społecznościowymi: ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

10. Kontrolowanie i usuwanie plików Cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookie. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki.

 

11. Jak zmienić ustawienia plików Cookie w Twojej przeglądarce?

1. Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookie w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=pl;

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies

2. Informacje dla urządzeń mobilnych dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies w Android –https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Pliki cookies w Blackberry –https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Pliki cookies w iOS (Safari) –https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Pliki cookies w Windows Phone – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

12. Aktualizacje.

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej Polityki prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 20 grudnia 2023 roku.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page