top of page

Aktualne informacje

Chronimy naszych Pacjentów!

Obecnie wszyscy mierzymy się z rozprzestrzeniającą się chorobą wywołaną koronawirusem.
Rodziny naszych Pacjentów prosimy o zaznajomienie się z zasadami postępowania i kontaktowania a osoby starające się o przyjęcie do Ośrodka, o bezpośrednią rozmowę telefoniczną, w której przedstawimy zasady profilaktyki.
Nasza wspólna praca, zespołu "Kwitnącej", rodzin i opiekunów pacjentów ma na celu maksymalne ograniczenie możliwości kontaktu naszych pacjentów z osobą chorą lub nosicielem. W okresie prewencji w Ośrodku działa powołany Zespół Medyczny, który wprowadza procedury zapobiegawcze.
Ośrodek Kwitnąca wprowadza zewnętrzne i wewnętrzne zasady postępowania profilaktycznego. Jednocześnie monitorujemy aktualne zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Aktualnie obowiązujące rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego
dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów w czasie epidemii COVID-19

Komunikat dotyczący sposobów komunikacji z Ośrodkiem w trakcie trwania epidemii

Zarządzenie Dyrektora Ośrodka
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie realizacji zaleceń
z dnia 2.04.2020 r

.

Zarządzenie Dyrektora
z dnia 08.04.2020 r.
dotyczące zmian w sposobie przygotowania i dystrybucji posiłków.

Komunikat w sprawie odwiedzin z dnia 7 marca 2021

Komunikat dotyczący ograniczenia odwiedzin w Ośrodku KWITNĄCA

Zarządzenie Dyrektora
z dnia 10.03.2020 roku
Postępowanie zapobiegające rozszerzeniu zakażenia koronawirusem w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Kwitnąca

Komunikat dotyczący przestrzegania procedur i ograniczeń w celu zachowania bezpieczeństwa pacjentów w okresie nasilenia zakażeń SARS CoV-2

Ograniczenie odwiedzin pacjentów

 • W okresie potencjalnego zagrożenia epidemiologicznego na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka wprowadzamy ograniczenia w odwiedzinach pacjentów.

 • W sytuacjach nadzwyczajnych Dyrektor Ośrodka lub Z-ca Dyrektora ds. Medycznych może wyrazić zgodę na odwiedziny przy zachowanych jednocześnie warunkach zapewniających bezpieczeństwo pacjentów.

Utrzymywanie kontaktu z Ośrodkiem

 • Prosimy o ograniczanie kontaktu osobistego z Ośrodkiem tylko do spraw których nie możemy załatwić telefonicznie lub mailowo oraz:

  • do czasu pracy recepcji od 8:00 do 16:00

  • pracowników recepcji - sprawy formalne, umowy, dostarczanie dokumentacji medycznej, rozliczenia finansowe, przekazaniem rzeczy pacjenta

  • lekarzy - informacje o stanie zdrowia pacjentów jeżeli istnieje konieczność kontaktu osobistego

  • pielęgniarki przełożonej - w sprawach pielęgnacji i opieki jeżeli wymagany jest kontakt osobisty

  • dyrektora ośrodka - w innych sprawach i w celu uzgodnień przed przyjęciem nowego pacjenta jeżeli jest konieczny kontakt osobisty

 • Ewentualne spotkania mogą odbywać się tylko poza obszarem w którym przebywają pacjenci Ośrodka.

 • Osoby u których pracownik Ośrodka stwierdzi objawy kataralne lub/i podwyższoną temperaturę ciała (wymagana zgoda na wykonanie bezdotykowego pomiaru temperatury ciała) nie będą wpuszczone na teren Ośrodka.

 • Osoby odwiedzające Ośrodek zobowiązane są do zachowania zasad antyseptycznych, o których zostaną poinformowane przez pracowników recepcji.

Ambulatoria lekarzy specjalistów i rehabilitacji

 • Lekarze w ambulatoriach przyjmują pacjentów tylko w sytuacjach nagłych np. pogorszenie stanu zdrowia. Wizyty prosimy uzgadniać telefonicznie z recepcją

 • Ambulatoria rehabilitacyjnie nie przyjmują pacjentów z poza Ośrodka.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page