top of page

Dokument do pobrania

Nazwa dokumentu

Kto wypełnia

Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Wypełnia opiekun/rodzina/pacjent

Zgoda świadczeniobiorcy

Wypełnia opiekun/rodzina/pacjent

Oświadczenie o wspólnych dochodach

Wypełnia opiekun/rodzina/pacjent

Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego

Wypełnia lekarz kierujący

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Wypełnia pielęgniarka i lekarz kierujący

Skala Barthel

Wypełnia pielęgniarka i lekarz kierujący

Karta kwalifikacji pacjenta do wentylacji mechanicznej w ZOL

Wypełnia lekarz kwalifikujący

Karta kwalifikacji pacjenta do żywienia dojelitow

Wypełnia lekarz kwalifikujący

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page