top of page
IMG_4749_m.jpg

Dyżur Osobistej Opiekunki Pacjenta

W odpowiedzi na zapytania opiekunów pacjentów Ośrodek postanowił wprowadzić nową usługę: 

Dyżur Osobistej Opiekunki Pacjenta.

 

W ramach pobytu w Ośrodku Opiekuńczo-Leczniczym czy Rehabilitacyjnym jest zapewniona opieka opiekunek pacjentów, pielęgniarek czy terapeutek zabiegowych. Świadczone przez ten zespół pracowników usługi gwarantują bezpieczeństwo i komfort. Zdarzają się sytuacje, w których opiekunowie lub pacjent odczuwają potrzebę zwiększenia komfortu do poziomu w pełni zindywidualizowanej, osobistej, ekskluzywnej opieki. Chcąc zaspokoić takie oczekiwania wprowadziliśmy możliwość skorzystania z Dyżuru Osobistej Opiekunki Pacjenta

Opis usługi:

Opiekunka poświęca 100% czasu jednemu pacjentowi, prowadzi rozmowy, czyta książki czy czasopisma czy organizuje indywidualny spacer. Pomaga w nawiązaniu kontaktu z opiekunami np. za pomocą łączy internetowych itp. Współpracuje z pielęgniarką dyżurującą, lekarzem, fizjoterapeutą, terapeutką. W trakcie dyżuru pozostaje do dyspozycji pacjenta i wykonuje wszystkie czynności z obszaru bezpośredniej opieki np.: pełną toaletę pacjenta, zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne, karmienie, czynności porządkowe w zakresie pokoju i rzeczy pacjenta.

Czas:

Czas dyżuru osobistej opieki - min 6 godzin

Cena: 35 zł/ 1 godzina.

Dyżury Osobistej Opiekunki można zamawiać w dowolnej konfiguracji z założeniem minimalnego czasu trwania jednego dyżuru ( np.: jeden raz w tygodniu x 6 godzin).

Dyżury Osobistej Opiekunki nie wpływa na zakres zadań opiekuńczych świadczonych w ramach pobytu pacjenta w Ośrodku (np. wykonana kąpiel i inne zabiegi w trakcie tego dyżuru) są świadczeniem dodanym i nie powoduje zmian w planowych zadaniach opiekunek Ośrodka.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page