Zakład opiekuńczo-leczniczy

W ramach umowy, w opiece długoterminowej proponujemy: 

 • zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 osobowych 

 • opiekę pielęgniarską 

 • opiekę opiekunów pacjenta 

 • opiekę oraz monitorowanie stanu zdrowia przez całą dobę 

 • rehabilitację dostosowaną do potrzeb pacjenta 

 • całodzienne wyżywienie sporządzone według zaleconej diety 

 • pomoc przy codziennych czynnościach 

 • opiekę lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

 • opiekę lekarzy specjalistów Zakładu 

 • opiekę duszpasterską 

 • spacery na świeżym powietrzu 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Opiekuńczy „Kwitnąca” oferuje pacjentom stacjonarną opiekę długoterminową, kardiologiczną, neurologiczną, geriatryczną, rehabilitacyjną w tym rehabilitację kardiologiczną

i neurologiczną oraz ogólnoustrojową oraz opiekę dzienną.

W ośrodku Kwitnąca opiekę nad pacjentami sprawują lekarze specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, neurologii, chirurgii, geriatrii, rehabilitacji medycznej. Opiekę pielęgniarską i rehabilitacyjną sprawują osoby o dużym doświadczeniu w pracy w szpitalach krakowskich. 

Do dyspozycji personel medyczny posiana nowy i nowoczesny sprzęt diagnostyczny, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny.

Poza czasem przeznaczonym na zabiegi pacjenci mogą spędzać wolne chwile w salach dziennego pobytu, w otaczającym budynek zabytkowym parku, korzystać z biblioteki a w przypadku niekorzystnej aury w ogrodzie zimowym.

Ośrodek jest przystosowany do przyjęcia pacjentów o różnym stopniu samodzielności, rodzaju podstawowej jednostki chorobowej czy wymaganej diety.

Dobór świadczeń i zakres opieki dobierany jest indywidualnie w oparciu o potrzeby pacjenta. 

Zakład oferuje również pobyty opiekuńcze i rehabilitacyjne krótkoterminowe. 

Istnieje możliwość zakwaterowania osoby towarzyszącej pacjentowi na krótki lub dłuższy okres pobytu.

ul. Kwitnąca 3, 32-091 Zagórzyce Dworskie k/Krakowa

+48 12 639 85 51

© Kwitnąca 2019